Privacy verklaring

Nagelstyling Desiree, gevestigd aan Pommerse Bocht 55 9642EB Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

mail@nagelstylingdesiree.nl
Pommerse Bocht 55

9642EB Veendam
0637403864

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nagelstyling Desiree verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@nagelstylingdesiree.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nagelstyling Desiree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of berichten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

E-mail

SoHosted

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SoHosted. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. SoHosted heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

https://www.sohosted.com/over/voorwaarden/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=AVG_mailing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nagelstyling Desiree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nagelstyling Desiree verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nagelstyling Desiree gebruikt functionele, analytische en tracking cookies(Google analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nagelstyling Desiree gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Facturatie en boekhouden

Acumulus

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze website is ontwikkeld met software vanWordpress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Privacy Policy

Webhosting

SoHosted

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SoHosted. SoHosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SoHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. SoHosted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

https://www.sohosted.com/over/voorwaarden/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=AVG_mailing

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nagelstyling Desiree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.